Nedir.Org*
 • 1

  Yunan Mitolojisinde Toprak Ve Tarım Tanrıçası Nedir

  "Bulmacada Yunan Mitolojisinde Toprak Ve Tarım Tanrıçası sorusunun yanıtı nedir?"
  Henüz bu yazıyı takip eden yok..
  Durum: Çözüldü
  Cevap: 1
  Tarih: 1 ay önce
  Bulmaca
 • Sponsorlu Bağlantılar
 • Zeus
  16

  En İyi
  Cevap
  Bulmacada Yunan mitolojisinde toprak ve tarım tanrıçası sorusunun cevabı nedir?
  Kare ve çengel bulmacalarda "Yunan mitolojisinde toprak ve tarım tanrıçası" sorusunun yanıtında boşluk 7 harflidir ve cevabına DEMETER yazabilirsiniz..
  1 ay önce Zeus
 • Cevap Yaz
  * Cevabınız incelendikten sonra yayınlanacaktır..

Bağlantılı Yazılar
01 | Osmanlıda Toprak Yönetimi

Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
1. Mülk Arazi
Osmanlı devletinde halkın elinde bulunan tamamen halka ait topraklardı. Bu tür topraklar ikiye ayrılırdı.
a) Öşür Topraklar
Fetih sırasında Müslüman­lara ait olan veya ele geçirildiğinde Müslümanlara verilmiş olan topraklardır. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman öldüklerinde toprakla­rı varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak.. - Devamını Oku..

02 | Osmanlı Toprak Yönetimi Şeması

Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
1. Mülk
2. Vakıf
3. Miri

- Devamını Oku..

03 | İç anadolu bölgesinde görülen toprak tipleri

İç anadolu bölgemizde;
1. Kestane ve kahverengi step toprakları
2. Litosol ve retosol topraklar
3. Çernezyomlar
4. Kızıl Renkli Akdeniz "Terra-Rossa" Toprakları
5. İntrozonal Topraklar

toprak çeşitleri gözükmektedir.

Konuyla ilgili detaylı yazımız için;
http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=4855 - Devamını Oku..

04 | İntrozonal Toprak

İntrozonal Topraklar

Ülkemizde oldukça sınırlı alanlarda ortaya çıkan bu topraklar genelde aşınmanın
devamlı olduğu yüksek alanlar ile birikmenin fazla olduğu kesimlerde, yer yer kapalı
havzalarda taban suyunun yüksek olduğu alanlarda yer yerde ana kayaya bağlı
olarak görülürler.

Ülkemiz yüzölçümünün % 2'sini kaplayan bu toprakların yüksek yamaçlar önünde
uzananlar kumlu, çakıllı olarak filiş serileri ile volkanik sahalar üzerinde gelişme
gösterirler. Toros dağlarının eteklerinde İç.. - Devamını Oku..

05 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısı

ares - (mars) savaş tanrısı. zeus ile hera'nın oğlu. homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. arkadaşları olan deimos 'korku', enyo 'felaket'; phobos 'dehşet'; eris 'kavga' ve ölüm tanrıları kerler ile ares'in yanından hiç ayrılmazdı. yunanlılar ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. romalıLara göre ise mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir tanrıydı. kuşlardan akbaba, hayvanlardan köpek ares'e aitti. - Devamını Oku..

06 | Zonal Toprak

Zonal Topraklar
Zonal toprak tipleri ülkemizde en geniş bir yayılma alanına sahiptir. Anadolu yarımadasının
kuzey, batı ve güneyinde diğer bir değişle Karadeniz, Ege, Akdeniz coğrafi
bölgelerimizde oldukça belirgin bir şekilde karşımıza çıkarlar. Bu topraklar fazla
yıkanmış suda eriyen kimyasal maddesi az, yer yer silisli potzalleşmiş yer yerde
demir oksit ve aliminyum oksit bileşiklerinin fazla olduğu lateritik asit karakterlidir.
Bu toprakların bir kısmı daha nemli olan kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerimizdeDevamını Oku..

07 | Toprak Tipleri

Toprak Tipleri
Türkiye'de topraklar genel olarak zonal, azonal ve intrazonal topraklar olmak üzere
üç ana grupta ele alınır. Zonal topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak zonlaşma
gösterecek şekilde yayılırlar. İntrazonal topraklar anakaya yapısına jeomorfolojik
şartlara ve drenaja bağlı olarak teşekkül ederler. Azonal topraklar ise horizonlaşma
göstermeyen dış etkenler ile taşınmış alüvyon, kil ve moren depoları gibi dolgu
maddelerinden meydana gelmiş topraklardır.

1. Zonal TopraklarDevamını Oku..

08 | Yunan

Antik Yunan tarihi

M.Ö. 3000 ortalarından M.Ö. 1200 yıllarına kadar Girit’te bir uygarlık bulunuyordu. Bu kültür M.Ö. II.binde özellikle Ege Bölgesi ve Boğazlar yoluyla Karadeniz’le, Balkanlar yoluyla Avrupa’yla, Anadolu yoluyla da Ön Asya ile ilişkideydi. Girit’in diğer kültürlerle ilişkisi ticari amaçlıydı. Girit’te M.Ö. 1400’lerden itibaren dışarıdan gelen istilalar sonucu bir gerileme görüldü. Akaların Girit’i istilası 300 yıl sürdü daha sonra Dorların göçleri başladı. Giritteki kültürün.. - Devamını Oku..

09 | Toprak

Toprak Sözlük Tanımı Anlamı
1. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: Kireçli toprak. Killi toprak.
2. sf. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: “İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor.” -M. Ş. Esendal.
3. Arazi, tarla: Köylüye toprak dağıtmak.
4. jeol. Kara: Toprağa ayak basmak.
5. mec. Ülke: “Biz bu topraklarda eskisinden daha parlak, daha kuvvetli ve yeni.. - Devamını Oku..

10 | Azonal Toprak

Azonal Topraklar

Bu topraklar ülkemizde pek fazla geniş alanlar kaplamazlar. Toplam yözölçümde
ancak % 10 kadar saha azonal toprak alanıdır. Vadi tabanları, delta sahaları ve hafif
eğimli yamaçlarda çökelmiş depo dolgularından meydana gelen bu topraklarda horizonlaşma
gözükmez.

Ülkemizde bu toprakların görüldüğü başlıca yerler; Çarşamba, Bafra, Seyhan, Ceyhan,
Asi, Göksu, Sakarya deltaları ile Küçük, Büyük Menderes ve Gediz, Bakırçay,
vadi olukları Muş, Erba, Niksar, Erzurum ovalarıdır... - Devamını Oku..